Disclaimer

Hoewel Fournituren4Fun erna streeft om in de webshop betrouwbare en actuele informatie te verstrekken, kan Fournituren4Fun niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Fournituren4Fun kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van onze webshop. Fournituren4Fun accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of voor onjuiste informatie van 'derden' * waarna in deze webshop verwezen wordt. Fournituren4Fun kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

- Privacy

Alle gegevens die u bij ons achterlaat zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Fournituren4Fun zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Fournituren4Fun zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan 'derden' ter beschikking stelt.

- Copyright

Niets van deze webshop mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

- Juridische geldigheid

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze webshop. Wanneer bepaalde uitingen op deze webshop incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen invloed op andere uitingen die elders op deze webshop worden gedaan.

Fournituren4Fun
Naar boven