Vanwege vakantie gesloten van 26 juli t/m 18 aug. Klik HIER voor meer info

Gesloten van 26 juli t/m 18 aug. HIER meer info

Privacyverklaring

 

Veiligheid voor alles: zo gaan we met uw gegevens om

 

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom hanteert Fournituren4fun® vrijwillig principes, die verder gaan dan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de gegevensbescherming:

Verzamelwoede? Echt niet!

 

Bij Fournituren4fun® worden alleen die gegevens van u verzameld, die voor de betreffende procedure vereist zijn of die u ons vrijwillig hebt verstrekt. En verder niets.

Leuren? Wij niet!

 

U krijgt precies de informatie waar u ons om hebt gevraagd. Geen ongewenste aanbiedingen, geen spam, geen ergernis!

Uitwisseling van gegevens? Geen sprake van

 

Uitsluitend medewerkers van Fournituren4fun® en externe bedrijven (bijv. transportbedrijven), die dit nodig hebben voor de betreffende procedures, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Verder niemand.

 


Privacyverklaring Fournituren4fun®

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de website www.fournituren4fun.eu door Fournituren4fun® / Zipper fournituren BV (hierna: Fournituren4fun®). De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze Fournituren4fun omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. Fournituren4fun respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van Fournituren4fun® – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Fournituren4fun® behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.

 

Onze (externe) medewerkers zijn verplicht de regels voor gegevensbescherming na te leven conform de wettelijke vereisten.

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Zipper Fournituren BV, Kopenhagenstraat 95, 6135LL Sittard KvK 82558299.

 

 

Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?

 

 

Recht van opzegging
U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken met werking voor de toekomst.

 

Recht van inzage
U hebt het recht om inzage te verlangen in de gegevens die zijn opgeslagen onder uw naam of pseudoniem. Op uw verzoek kunnen deze gegevens ook elektronisch worden verstrekt.

 

Recht van verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling
U hebt het recht om verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling te verlangen van uw persoonlijke gegevens. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.

 

Aanspreekpunt
Om uw bovengenoemd recht van opzegging of uw recht op informatie, verwijdering, afscherming of rechtzetting uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Fournituren4fun®, Kopenhagenstraat 95, 6135LL Sittard of een e-mail sturen aan info@fournituren4fun.nl . Met het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Welke gegevens worden door Fournituren4fun® verzameld?

 

 

 • Het verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden (anonieme) gegevens voor systeem-interne en statistische doeleinden
  Bij het openen van onze website verzendt uw internet-browser aan onze server om technische redenen automatisch gegevens (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL (adres) van de verwijzende website, opgeroepen bestanden, hoeveelheid verzonden data, type en versie browser, besturingssysteem, IP-adres).

  Voor zover u bij het gebruik van onze website geen gegevens invoert, is de door onze website verzamelde informatie over u anoniem.

 

 • Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

 

  • Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst
   Wij verzamelen en gebruiken slechts die persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) die u per e-mail aan ons toestuurt of die door u worden ingevoerd in een invoerveld op onze website.

   De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de bewerking van uw verzoeken. Wanneer de overeenkomst volledig is afgewikkeld en de koopprijs volledig is betaald, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer verwijderd. Dit geldt niet indien u uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Gegevens voor de nieuwsbrief -service
   Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@fournituren4fun.nl of via een link in de nieuwsbrief.
  • Gegevens voor klantenaccount
   Bij het openen van een klantenaccount door middel van de functie „klantregistratie“ worden uw gegevens duurzaam opgeslagen in de klantendatabank van Fournituren4fun®. U kunt te allen tijde verlangen dat uw klantgegevens en uw klantenaccount worden verwijderd. Meer informatie vindt u onder „Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?“
 • Geo-lokalisering
  Door middel van geo-lokalisering is het technisch mogelijk met het IP-adres de locatie van de internetgebruiker in kaart te brengen. Uw IP-adres word opgeslagen en gebruikt voor geo-lokalisering.

 

In welke gevallen hebben derden toegang tot uw gegevens?

 

 

 • Doorgifte voor afwikkeling van de opdracht
  De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de afwikkeling van de opdracht doorgegeven aan het bedrijf dat de levering verzorgt, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.
 • Doorgifte voor afwikkeling van betaling
  Wij geven uw betaalgegevens door aan de betreffende kredietinstelling of de betreffende betalingsdienstverlener in het kader van de afwikkeling van betalingen.
 • Doorgifte voor het verzenden van reclamemiddelen
  Voor het verzenden van de reclamemiddelen van Fournituren4fun® geven wij uw gegevens door aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor externe reclamedoeleinden.
 • Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel
  Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire inlichtingendienst, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
 • Social Plugins
  Om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik social plugins als u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders (bijv. www.facebook.com). Daarmee is het niet mogelijk dat uw browser direct contact maakt met de server van de sociale netwerkaanbieder. Fournituren4fun® is niet aansprakelijk voor de privacyrichtlijnen en procedures van de gelinkte sites.
 • Webanalyse
  Om de inhoud van onze website en de gebruiksvriendelijkheid steeds te verbeteren en te optimaliseren gebruiken wij analyse-technologieën van Google Inc. met het product „AdWords Conversion Tracking“. Daarbij worden de sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en statistisch geanalyseerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit persoonsgebonden verwerkt maar uitsluitend anoniem.

  Voor een deel worden analysegegevens doorgestuurd naar een server van het betreffende analysebedrijf in Nederland en opgeslagen. In voorkomende gevallen worden de gegevens doorgestuurd naar derden, voor zover de wet het toelaat of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van onze dienstverlener. Noch wij noch de webanalysedienst zullen uw IP-adres combineren met andere gegevens die door ons of door de dienstverlener zijn opgeslagen. De website gebruikt de volgende analist:

 

Google

Google Adwords Conversion Tracking gebruikt cookies die de analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen voor de eigenaren van website met betrekking tot de activiteiten op de website en om andere diensten te kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

 

Met het gebruik van deze website worden uw gegevens die Google over u heeft verzameld in de hierboven beschreven wijze verwerkt en voor de hierboven genoemde doeleinden toegepast. Indien u Google Analytics zou willen deactiveren op uw browser kunt u hier de betreffende Add-on downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Wat doet Fournituren4fun® aan databeveiliging?

 

Onze website en de andere computersystemen zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en ook tegen verlies en beschadiging.

 

U dient uw inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en na uw bezoek aan onze website het browservenster te sluiten.

 

Bij het verzenden van persoonlijke gegevens gebruiken wij technische encryptieprocedures. Indien gecodeerde gegevens worden verzonden, kunt u dit in de statusbalk van uw browser herkennen aan een gesloten symbool bijvoorbeeld een sleutel of een slot.

 

Heeft u nog vragen?

Voor al uw vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij Fournituren4fun® kunt u contact opnemen met Fournituren4fun®, Kopenhagenstraat 95, 6135LL Sittard. Of stuur een e-mail via onze klantenservice. We helpen u graag verder.

 

Versie privacyverklaring: 25-4-2018